Privacybeleid

MMiDesigns Privacybeleid

Wij nemen uw privacy serieus. MMiDesigns blijft zich inzetten om uw privacy te respecteren terwijl u onze website gebruikt. Het onderstaande beleid is van toepassing op de informatieverzameling door onze websitebezoekers.

Definities van termen

Alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon wordt “Persoonlijk Identificeerbare Informatie” (of “PII”) genoemd. Indirect of direct kan deze informatie, gebruikt in combinatie met andere informatie die beschikbaar is of waarschijnlijk beschikbaar zal zijn voor een rechtspersoon, een dergelijke persoon identificeren en mogelijk identificeren.

Informatie die wij verzamelen

Tenzij u ervoor kiest uw informatie op onze website in te vullen en te versturen via onze specifiek daarvoor bestemde formulieren, interactieve live chat functies, of andere middelen, verzamelt MMiDesigns geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie over u. Om onze bezoekers een betere ervaring en gebruiksvriendelijkheid te bieden, verzamelen wij wel automatisch bepaalde informatie. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres en de browser die u gebruikt om een betere, meer persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

MMiDesigns zal de informatie die wij ontvangen alleen verwerken om legitieme zakelijke belangen na te streven om communicatie tot stand te brengen met mogelijke klanten/opdrachtgevers en andere personen met algemene, zakelijke vragen.

Gebruik van normale informatie over u

Om onze website te verbeteren, gebruiken wij bepaalde informatie om het gebruik van onze site te analyseren.

Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of om een aanvraagformulier te verwerken dat u op onze website hebt ingevuld. Wij kunnen deze ook gebruiken om te reageren op een juridisch proces of zoals vereist door de wet in reactie op een dagvaarding, wetshandhavingsinstantie, gerechtelijk bevel, om actie te ondernemen tegen een potentiële bedreiging voor de fysieke veiligheid van een persoon of een illegale activiteit.

Ons beleid inzake het delen van informatie

Wij kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen binnen MMiDesigns, geautoriseerde agenten van derden in elk deel van de wereld, of onze zakelijke partners voor doeleinden van gegevensverrijking, opslag, verwerking, of om diensten te verlenen aan een transactie die werd aangevraagd, nadat wij ons ervan hebben verzekerd dat deze entiteiten zelf contractueel gebonden zijn aan verplichtingen inzake gegevensbescherming. U hebt het recht om per verzoek te weten aan welk soort bedrijf wij uw gegevens doorgeven.

Indien en wanneer wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie buiten de EU overdragen, gebeurt dit ofwel naar landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een passend beschermingsniveau bieden, ofwel is vastgesteld dat zij over de nodige waarborgen beschikken.

Uw privacyrechten

Bezoekers van onze site kunnen bepaalde rechten hebben met betrekking tot hun Persoonlijk Identificeerbare Informatie die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Deze rechten zijn:

  • Het recht om toegang te vragen tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie en gerelateerde verwerkingsactiviteiten.
  • Het recht om te verzoeken dat onnauwkeurige of onvolledige Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt gecorrigeerd.
  • Het recht om te verzoeken dat uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie onder bepaalde omstandigheden wordt gewist.
  • Het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie onder bepaalde omstandigheden.
  • Het recht om van ons, een voor de verwerking verantwoordelijke, onder bepaalde omstandigheden de door u verstrekte Persoonlijk Identificeerbare Informatie te ontvangen in een machineleesbaar, algemeen gebruikt formaat.
  • Het recht om een klacht te melden bij een toezichthoudende autoriteit.
  • Het recht om te allen tijde contact met ons op te nemen om uw verstrekte toestemming in te trekken.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot de hierboven opgesomde artikelen inzake uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie, gelieve dan het hieronder voorziene contact te gebruiken. Zoals de wet vereist, zullen wij u binnen de gepaste termijn antwoorden.

Opt-out en intrekkingsrechten

MMiDesigns respecteert uw privacy en biedt u de mogelijkheid om tijdens het verzamelen van informatie te weigeren uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. U heeft het recht om u per verzoek af te melden voor het delen van uw persoonlijke informatie met derden.

U hebt de mogelijkheid om u te abonneren / opt-in voor nieuwe waarschuwingen, marketing content en nieuwsbrieven. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie opties door te klikken op de link “unsubscribe” onderaan de e-mail nieuwsbrieven of alerts die u van ons heeft ontvangen. MMiDesigns. zal uw wensen respecteren en zich houden aan uw communicatievoorkeuren.

Authenticiteit Verantwoordelijkheid

MMiDesigns is niet verantwoordelijk voor de authenticiteit van de informatie die u verstrekt en het is uw plicht om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt authentiek is.

Cookies en andere technologieën

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie laat een website toe om te onthouden wie u bent door het plaatsen van een tekst-only tekenreeks van informatie op de harde schijf van uw computer die wordt overgebracht naar uw browser. Lees ons Cookiebeleid om te zien hoe wij cookiegegevens op onze site gebruiken en verzamelen.

Beleid inzake opslag en bewaring van gegevens

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie laat een website toe om te onthouden wie u bent door het plaatsen van een tekst-only tekenreeks van informatie op de harde schijf van uw computer die wordt overgebracht naar uw browser. Lees ons Cookiebeleid om te zien hoe wij cookiegegevens op onze site gebruiken en verzamelen.

Beleid inzake opslag en bewaring van gegevens

Uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt in onze databases opgeslagen op servers van cloud-gebaseerde datamanagementdiensten waarmee MMiDesigns samenwerkt.

MMiDesigns. zal uw PII bewaren om zakelijke doeleinden na te streven en het zal worden bewaard in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens.

Alle PII die wordt ontvangen van potentiële cliënten/klanten zal worden bewaard voor de gehele duur van de zakelijke relatie van de potentiële cliënten/klanten met MMiDesigns.

Bescherming van informatie van minderjarigen

De website van MMiDesigns is niet gericht op of bedoeld voor kinderen jonger dan zestien (16) jaar. MMiDesigns vraagt niet bewust naar Persoonlijk Identificeerbare Informatie en verkoopt haar diensten niet aan personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar. Als u reden hebt om aan te nemen dat wij informatie van een minderjarige hebben ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op en wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die informatie uit onze database te verwijderen.

Links naar externe websites / websites van derden

De MMiDesigns website, kan links bevatten naar andere websites, inclusief social media platforms en sites van derden, waarvan de gegevensverzameling en informatieverzamelingspraktijken verschillen van de onze. MMiDesigns heeft geen controle over deze privacy praktijken of sites, en u dient de privacyverklaringen te lezen die bij elke externe website horen. MMiDesigns doet geen uitspraken over websites van derden, noch onderschrijven wij deze.

Onze voortdurende toewijding aan uw veiligheid

Om de informatie die we verzamelen te beveiligen, gebruikt MMiDesigns toepasselijke technische, administratieve en fysieke procedures. Om er zeker van te zijn dat alle zaken met betrekking tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie rechtmatig en eerlijk worden verwerkt, neemt MMiDesigns, redelijke stappen in haar omgang met PII. Zolang er een zakelijke vereiste is, of indien vereist door andere toepasselijke wetten, kan MMiDesigns uw PII bewaren.

Behandeling van klachten

Elke klacht of grief met betrekking tot de verwerking van informatie dient schriftelijk naar MMiDesigns te worden gestuurd. Zie hieronder voor contact informatie.

Indienen van een klacht:

E-mail: info@mmidesigns.nl

Adres:
MMiDesigns
Huidekoperstraat 8-1L
1017 ZM Amsterdam

×

Stel uw vraag via WhatsApp

× Kan ik u helpen?